Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"
18 07.2022

Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"


"В заключителната част на проекта "Театрални етюди срещу омразата" проведохме  2 мрежови срещи, с 24 участници от 1 училище и 4 организации, които работят директно с младежи или с младежки работници, преподаватели, учители.

На срещите представихме проекта, партньорите и дългия, но удовлетворяващ и резултатен път, който извървяхме заедно със екипите на Сдружение "Дебют", Кюстендил, “Асоциация за стратегическо управление Делфи”, Бургас и Младежка театрална студия “Гаргара” към НЧ "Христо Смирненски-1949", Габрово. След това, всички присъстващи в мрежовите срещи имаха възможността да се включат като участници във фасилитирани сесии и да преживеят самите методи на импро-театър и форум-театър и от първа ръка да се запознаят с резултатността на този иновативен начин на представяне на трудните теми за роми, ЛГБТИ+, бежанци и мигранти и наркозависими хора.

През дискусия и споделяне по между си, бяха отбелязани и важните точки, за които да се внимава, когато са в ролята на фасилитатори и използват методологията с младежка група. Участниците дискутираха и за важността на създаването на защитено пространство и доверие между фасилитатор и младежката група, с която ще работи, така че да може да се извлече максимален ефект от упражненията.

Обратната връзка в края на срещите беше единодушно позитивна. Всички участници споделиха ентусиазъм за прилагане на метода при първа възможност, както и желание да споделят изживяното сред колеги. Родиха се и няколко  потенциални бъдещи колаборации, като например покана от екипа на "Заедно в час" методологията да бъде представена пред новата кохорта преподаватели по време на тяхната лятна обучителна академия.  

Наръчникът остава наличен за свободно ползване на нашия сайт: https://bilitis.org/wp-content/uploads/2021/08/teatralni-etyudi-sreshtu-omrazata.pdf

и съдържа пълна информация за методологията и стъпките, които всеки фасилитатор, младежки работник и/или преподавател може да приложи и да модифицира за нуждите на групата, с която иска да рботи или въпросите и темите, които иска да постави пред нея."

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“